เอกสารประกอบการประเมินการควบคุมภายใน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยเเพร่เมื่อ 262 เข้าชม

แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5

เรื่องเกี่ยวกับ Activities