คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เผยเเพร่เมื่อ 174 เข้าชม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ครั้งที่ 1)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ครั้งที่ 2)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ครั้งที่ 3)