รายงานสถานะการดำเนินงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

เผยเเพร่เมื่อ 1235 เข้าชม

แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน)