รายงานความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เผยเเพร่เมื่อ 373 เข้าชม

 

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561