รายงานแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (Self – Assessment)

เผยเเพร่เมื่อ 806 เข้าชม

 

รายงานแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561