ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เผยเเพร่เมื่อ 12 เข้าชม

 

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระและดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10