เข้าพบและพูดคุยกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 684 เข้าชม
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีโอกาสเข้าพบและพูดคุยกับนายปัญญา มีธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยท่านได้มอบนโยบายและแนวทางการตรวจสอบว่า ให้ทำงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และทำงานให้องค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ยินดีมากที่ได้ทำงานร่วมกัน
ณ ห้องสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 4 อาคาร 10