เข้าดำเนินการเปิดตรวจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 739 เข้าชม

 

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าดำเนินการเปิดตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยรับตรวจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผอ.สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงานเข้าร่วมรับฟัง และหน่วยตรวจสอบภายในได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1