รายงานแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (Self – Assessment)

เผยเเพร่เมื่อ 110 เข้าชม

รายงานแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561